Rootes Car Club Sweden.  Ordf. Christian Carlsson tel 013-297279.   Mail: info@rootes.se

Startsida Kontakt Träff-foton Klubben Bilarna

William Rootes var yngste sonen i en familj i staden Goudhurst i sydöstra England. Där hade fadern en mekanisk verkstad och han både tillverkade och sålde cyklar på 1880-talet. William fortsatte faderns verk och började bland annat sälja ”The Humber Bicycle” - den cykel som anses vara den första med Dunlops luftringar.

Två söner fick denne William före sekelskiftet, William (som vi fortsättningsvis kallar Billy) och Reginald (som vi kallar Reggie). Billy var inte så starkt inriktad på skolutbildning som brodern. Han visade större intresse för de motordrivna vidunder som nu började synas och höras även ute i landsorten. I faderns verkstad trivdes Billy bättre än i skolan. Han visade också intresse för affärsverksamhet genom att tidigt ägna sig åt kyckling- och äggproduktion.

Pappa William köpte bil redan när pojkarna var små. Det blev en amerikansk New Orleans med knappa tre hästkrafter. Enligt senare historieskrivning tjuvlånade Billy en dag när föräldrarna var bortresta den lilla bilen och tog med sig Reggie på en åktur som slutade i diket men utan personskador. Det sägs att alltsedan dess märktes den lyckliga kombinationen av temperament mellan bröderna som gynnade deras hela liv som imperiebygare. Billy som den modiga, initiativtagande och Reggie som den mer avvaktande, kalkylerande. I stället för vidare skolgång fick Billy i tonåren en praktikantplats hos Singer Motors uppe i Coventry. Singerbilar gick fint på tävlingsbanorna. Miljön var perfekt och utvecklande för unge Billy. På fritiden tävlade han ofta med stor framgång i motorcykellopp.


Efter nära tre år hos Singer kände han sig mogen att stå på egna ben och han ville då bli återförsäljare för Singer i grevskapet Kent, där fadershuset nu flyttat till Hawkhurst. Femtio exemplar av Singerbilen åtog han sig att sälja, men fadern som nu själv sålde bilar, mest amerikanska, var först kallsinnig till att ge honom starthjälp. Billy fixade det ändå och det dröjde inte länge förrän han tillsammans med fadern kunde öppna riktig bilaffär i den större staden Maidstone. Första världskriget la hinder i vägen för snabb expansion i fråga om bilhandel, men Billy fick den smarta affärsidén att etablera en reparationsverkstad för havererade stridsflygplan.  Vid den här tiden hade Billy också bildat familj och fått sönerna Geoffrey och Brian.
Brodern Reggie hade skolat sig och blivit tjänsteman inom amiralitetet. Nu efter kriget lämnade han dock sin karriär där och lierade sig med brodern och fadern i den då återuppvaknande bilbranschen.

Rootesbröderna såg tillfället att börja importera bilar från USA och skaffade sig försäljningsrätten för GM:s bilar i England. Under resor till Amerika skaffade Billy och Reggie erfarenheter från hur bilförsäljning gick till däröver. De tog efter PR-jippon som att bjuda press och andra inflytelserika på middagar och underhållning i Maidstone, vilket fick en och annan mer gammaldags brittisk bilfabrikant att rynka näsan, men för Rootes ledde det till framgång. Inom några år skaffade man lokaler i London och efter intensiva förhandlingar köpte man George Heath’s landsomfattande distributionskedja för bilar av flera olika märken. Inför 1924 års vårsäsong var Rootes Englands största bilhandelsfirma.  Ett par år därefter hyrde Rootes in sig i den tidens statuskvarter, nybyggda Devonshire House vid gatan Picadilly.  Ännu hade man inte biltillverkning på programmet.

Kring 1927/28 börjar det dock hända stora saker. Bilfabrikanten Humber hade köpt Commer och därefter slagit sig ihop med Hillman, men ändå gick det inte bra för dem. Rootesbröderna hade sedan tidigare exporträttigheterna för dessa märken och nu såg de tillfället att köpa upp trippelalliansen, och i början av 1930-talet var de ägare av alla tre märkena. Samtidigt fortsatte de dock en lång tid att vara återförsäljare för andra, t ex Austin.

Karosserifirman Thrupp & Maberly hade Rootes förvärvat tidigare på 20-talet. Genom den kom Rootes att bli delaktiga i Henry Seagraves världsrekordkörning med ”Golden Arrow” i USA. Bilen var nämligen ett samarbetsprojekt mellan 15 brittiska företag, bl a Thrupp & Maberly, och Billy tog givetvis tillfället i akt att ställa ut Guldpilen i Rootes skyltfönster, vilket ännu mer visade på foretagets storhet.
Mycket fanns att göra av rationaliseringar och moderniseringar inom det nu så omfattande företaget. Modeller och märken riktigt tumlade om varandra och konkurrerade inbördes. Knappt hade struktureringen börjat ordna sig förrän företagsköpandet var igång igen. 1934 köpte Rootes lastbilsfirman Karrier och den stora karossfabriken British Light Steel Pressings blev Rootesägt 1937. Ett par år tidigare fogades triangelformationen Sunbeam-Talbot-Darracq till Rootesimperiet.
Kriget kom och som goda patrioter och storföretagare gjorde bröderna Rootes enorma omformationer för att kunna tillverka vad krigsmakten behövde ifråga om markfordon av de mest skilda slag. Både Billy och Reggie blev sedermera dubbade till riddare för sina insatser härvidlag.
Utvecklingen efter kriget beskrivs bäst i de olika märkenas historiker, men ett sista tillägg till Rootesimperiet blev det 1956 då Singer Motors köptes upp. På sätt och vis slöts därmed en cirkel. Det var ju hos Singer som unge Billy en gång började sin karriär som praktikant på verkstadsgolvet.
Ingen kunde väl tro, under 50-talets gyllene år, att hela Rootes, bara åtta år efter utökandet med Singer, skulle självt bli uppslukat av en annan biljätte - Chryslerkoncernen, men så blev det.

—--------------

Vi kommer framöver att fylla på vår sida med de olika märkenas historia och berätta om de modeller som funnits.

För faktauppgifter har använts böckerna Cars of the Rootes Group av Graham Robson och The Rootes Brothers av John Bullock. Dessutom har Wikipedia konsulterats.

Varför heter vi Rootes Car Club ?
Det finns ju ingen bil som heter Rootes.